Intervisie

Je zult wel vaker het woord Intervisie gehoor hebben. Tegenwoordig wordt deze benaming veelal gebruikt op scholen maar ook op de werkvloer. Maar wat is Intervisie methode nou eigenlijk? Dit is een zelfhulp methode om elkaar te beteren en zo de organisatie tot hogere hoogte te tillen. Dit door elkaar te begrijpen.

intervisie methode

Intervisie methoden

Er zijn verschillende methoden van intervisie die kunnen worden toegepast. Zo heb je de Andermans schoenen methode,de incidentmethode gevolgd door de kern methode, de methode waar je van elkaars succes zult leren en de vijf- stappenmethode. In deze blog zullen wij het hebben over de methode waarbij ben je in de gelegenheid wordt gesteld om in andermans schoenen te staan; de andermans schoenen methode.

Andermans schoenen methode

De andermans schoenen methode is gebaseerd op ervaring verder op de vraag en het stappen in de schoenen van een ander. Het begint allemaal met de casus voorbereiding Waarna de essentie naar voren wordt gehaald. Tenslotte vindt de afronding plaats. De ervaring: Je vertelt de ervaring op een bepaald gebied, uit deze ervaring worden de feiten, de gevoelens en de belevingen gefilterd. De vraag: De andere deelnemers stellen aan de hand van de gedeelde ervaringen vragen waarbij de aspecten feiten handelingen gevoel en beleving verhelderd worden. Deze zelfde deelnemers leven zich in, aan de hand van de punten gevoel beleving en onder andere de vraag: wat zou dit voor jou betekenen? en hoe zou jij handelen? Hierna neemt een ieder wat tijd voor zich om de essenties neer te pennen. De volgende vragen worden gesteld: Wat neem je ter harte? Wat is nodig? Wat moet worden opgegeven. Dit wordt met elkaar gedeeld en de discussie komt op gang. Aan het eind van deze discussie worden de puntjes op een rijtje gezet.

intervisie methode

De discussieleider geeft aan welke punten het meest hebben aangesproken. Deze worden als voorbeeld gebruikt om een actiemodel te creƫren. De sessie is hiermee afgelopen.